Otestujte se

Nechá se vaše dítě snadno vyrušit ze soustředění?
Dělá mu potíže udržet déle pozornost?
Přechází od jedné nedokončené činnosti ke druhé?
Dělá mu potíže poslouchat?
Zdá se, že vás občas neslyší?
Ztrácí často věci?
Říká hned, co si myslí a cítí?
Když něco chce, tak hned a bez čekání?
Nedokáže si hrát potichu?
Zdá se, že vás občas neslyší?
Přerušuje vás a často skáče do řeči?
Hraje si nebo dělá něco nebezpečného aniž si uvědomuje důsledky?
Je často nervózní a neklidné?
Nedokáže v klidu posedět nebo postát na jednom místě?
Mluví hodně?
Málo si pamatuje?